Unsplashed background img 1

Oeverzwaluwen Voetbal is opgericht op 10 juli 1929. Het officiële tenue van Oeverzwaluwen bestaat uit een blauw shirt, een witte broek en blauwe kousen.

naar voetbal

Van harte welkom bij onze volleybal afdeling Oeverzwaluwen. Volleybal leeft in Koudum en omgeving. Lijkt het jou ook leuk om te komen volleyballen, meld je dan snel aan.

naar volleybal

Onze vereniging beschikt over drie gravelbanen waarvan twee met verlichting. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan van ongeveer begin april tot november worden gespeeld. 

naar tennis

Een waardevolle basis wordt bij gymnastiek gelegd, voor alle sporten. Want wie bij gymnastiek heeft leren ontdekken waar het lichaam toe in staat is, zal op latere leeftijd een voorsprong hebben bij het aanleren van andere sport en spelelementen.

naar gymnastiek

Omni nieuws

Gebruik sporthal.

Beste leden,

Graag willen we als OMNI bestuur er voor zorgen dat een ieder met plezier bij onze vereniging betrokken is en blijft. Het is een traditie dat er na afloop van de zaalactiviteiten op zaterdagmiddag ruimte is voor de kinderen om in de zaal nog wat te sporten en voor de ouders om nog even na te babbelen in de kantine. Dit bevorderd ook de binding met onze vereniging.

Om het sporten in de zaal op een veilige manier te waarborgen, zijn we verplicht (verzekering technisch) om te zorgen voor toezicht tijdens deze sportactiviteit.

Langs deze weg willen we een verzoek bij de afdelingen en de ouders neerleggen om, wanneer hier behoefte aan is, bij Bertha aan te geven of de zaal gehuurd wordt. Dit kan tot ca 21.00 uur. Ook aangeven wie hoofd toezicht is voor die dag, het daadwerkelijke toezicht kan met meerdere personen uitgevoerd worden bv. in delen van 15 min of een half uur.

Op deze manier kunnen we met zijn allen zorgen voor een gezellige nazit en een stuk sportplezier bij de jeugd.

 

Namens de OMNI, Johan, Bouke-Yke, Bertha.

Unsplashed background img 2

Missie

Onze vereniging is gericht op een leven lang plezier beleven aan bewegen en sport.
Voor de inwoners van Koudum en omstreken willen we een laagdrempelige sportvereniging zijn die verschillende takken van sport aanbiedt en faciliteert.

Vanuit de Missie van Oeverzwaluwen OMNI is de volgende visie vastgesteld.

 • We beogen een vereniging te zijn:
  1. waarin we als bestuur en leden bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.
  2. met een positieve uitstraling en beeldvorming rondom onze strategie, cultuur en structuur.
  3. met een OMNI die zorgt voor een goede samenwerking tussen en met de afdelingen.
  4. die vanuit gezamenlijkheid opereert.
  5. die goede faciliteiten heeft op basis waarvan we diverse sporten voor jong en oud kunnen aanbieden.

 

 

 

 

OMNI - afgeleid van het Latijnse 'omnis' (alle, elk, ieder)

Unsplashed background img 3