Unsplashed background img 1

Oeverzwaluwen Voetbal is opgericht op 10 juli 1929. Het officiële tenue van Oeverzwaluwen bestaat uit een blauw shirt, een witte broek en blauwe kousen.

naar voetbal

Van harte welkom bij onze volleybal afdeling Oeverzwaluwen. Volleybal leeft in Koudum en omgeving. Lijkt het jou ook leuk om te komen volleyballen, meld je dan snel aan.

naar volleybal

Onze vereniging beschikt over drie gravelbanen waarvan twee met verlichting. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan van ongeveer begin april tot november worden gespeeld. 

naar tennis

Een waardevolle basis wordt bij gymnastiek gelegd, voor alle sporten. Want wie bij gymnastiek heeft leren ontdekken waar het lichaam toe in staat is, zal op latere leeftijd een voorsprong hebben bij het aanleren van andere sport en spelelementen.

naar gymnastiek

Omni nieuws

Op zoek naar nieuw talent.

En wel in de vorm van een nieuwe voorzitter. De huidige, Ingeborg Venema, legt deze functie namelijk neer tijdens de eerstvolgende Ledenvergadering in oktober 2019. Het zou mooi zijn als de opvolger nog een poosje mee kan lopen, om alvast een beetje thuis te raken in de afdeling, de sportvereniging en eventueel in de gymmaterie. Vanuit de rol van voorzitter ben je in brede en met name vanuit bestuurlijke zin betrokken bij het reilen en zeilen van de afdeling, heb je nauw contact met de technisch adviseur en neem je deel aan het overkoepelend OMNI overleg. Natuurlijk sta je er nooit alleen voor, er is sprake van een ervaren bestuur dat zich actief inzet. De afdeling loopt goed en is financieel gezond. Er wacht je een warm bad dus!

Ben jij, of ken jij, een potentiële voorzitter die het voortbestaan van de gymnastieksport in Koudum een warm hart toedraagt? Meld je dan bij een van de bestuursleden. Dit kan telefonisch of via de mail, zie onze contactgegevens.

Unsplashed background img 2

Missie

Onze vereniging is gericht op een leven lang plezier beleven aan bewegen en sport. Voor de inwoners van Koudum en omstreken willen we een laagdrempelige sportvereniging zijn die verschillende takken van sport aanbiedt en faciliteert.

Vanuit de Missie van Oeverzwaluwen OMNI is de volgende visie vastgesteld.

 • We beogen een vereniging te zijn:
  1. waarin we als bestuur en leden bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.
  2. met een positieve uitstraling en beeldvorming rondom onze strategie, cultuur en structuur.
  3. met een OMNI die zorgt voor een goede samenwerking tussen en met de afdelingen.
  4. die vanuit gezamenlijkheid opereert.
  5. die goede faciliteiten heeft op basis waarvan we diverse sporten voor jong en oud kunnen aanbieden.
Unsplashed background img 3