Unsplashed background img 1

Indien gewenst zal het OMNI bestuur zelf het Beleidsplan Oeverzwaluwen presenteren bij de leden van de verschillende afdelingen.
Ter voorbereiding hier alvast een link naar het beleidsplan ter voorbereiding van de presentatie.

De datum wordt door het eigen afdelingsbestuur vastgesteld in de maand januari of februari.

Hier komt alle informatie voor de leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 4 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Notulen ALV d.d. 30-10-2017

Stukken behorende bij agenda-punt 6 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)

Stukken behorende bij agenda-punt 7 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Jaarverslag Voetbal 2017-2018.

Jaarverslag Volleybal 2017-2018.

Jaarverslag Tennis 2017-2018.

Jaarverslag Gymnastiek 2017-2018.

Stukken behorende bij agenda-punt 8 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
De finaciele stukken liggen vanaf 7 december in de bestuurskamer van de afdeling voetbal,
ter inzage voor alle leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 9 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
De finaciele stukken liggen vanaf 7 december in de bestuurskamer van de afdeling voetbal,
ter inzage voor alle leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 10 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Beleidsplan Oeverzwaluwen.

Unsplashed background img 3