Selecteer een pagina

Contact

Contact

Het OMNI bestuur bestaat uit:

Voorzitter OMNI – Johan Folmer
voorzitter@omni.oeverzwaluwen.nl

Secretaris OMNI – Bouke-Yke Peterson
secreteris@omni.oeverzwaluwen.nl

Penningmeester OMNI – Bertha van der Veen.
penningmeester@omni.oeverzwaluwen.nl

En de voorzitters c.q. vertegenwoordigers.
Eén van elke afdeling.

Contact.

De Sândobbe
Dominee L Tinholtstraat 5
8723 CW Koudum
Telefoon / 06-11263101

Nieuws

Rinnie Schreur.

Met groot verdriet nemen wij afscheid van

Rinnie Schreur

Hij heeft veel betekend voor de sportvereniging Oeverzwaluwen. Jarenlang was hij de drijvende kracht op velerlei gebied, zoals het Sweltsje, de kantine, sporthalbeheer enzv.

We zullen zijn inzet, betrokkenheid en gezellige aanwezigheid enorm gaan missen bij alle afdelingen van onze sportvereniging.

Namens de OMNI, afdelingen en alle betrokkenen van de sportvereniging Oeverzwaluwen wensen wij de kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden, veel sterkte toe voor de komende tijd.

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina