Selecteer een pagina

Over Oeverzwaluwen

Over Oeverzwaluwen

Informatie over het wel en wee van SV Oeverzwaluwen c.q. Unitas uit de eerste decennia na de oprichting in 1929 is uiterst schaars. Dit constateerde de redactie van het boek Oeverzwaluwen 75 jaar, uitgegeven in 2004. In 2010 is een verslag uit 1948 over de eerste jaren van Oeverzwaluwen aan het licht gekomen. Het zit in het archief van de OVK dat aan Histoarysk Koudum is overgedragen. Mede Unitas oprichter Ype van der Molen schreef de tekst van dit verslag, dat werd afgedrukt in een uitgave genaamd De Reclamekrant. Waarschijnlijk verscheen dit blad eenmalig ter gelegenheid van de zogenaamde Winkelweekfeesten in Koudum op 27 – 30 juli 1948.

S.V. Oeverzwaluwen dankt de naam aan de eerste bewoner van de voormalige zandafgraving ‘De Dobbe’, waar ‘Vendu Tivoli’ met het sportveld werd gevestigd.

(bron: HISTOARYSK KOUDUM)

Sporthal de Sândobbe staat in het prachtige dorp Koudum in het zuidwesten van de provincie Fryslân (Friesland).  S.V. Oeverzwaluwen dankt de naam aan de eerste bewoner van de voormalige zandafgraving ‘De Dobbe’, waar ‘Vendu Tivoli’ met het sportveld werd gevestigd.

OMNI, afgeleid van het Latijnse omnis en betekend alles.

Sweltsje fan it jier.

2022/2023 – Angeline Hanenberg

2021/2022 – Jorden Hettinga

2020/2021 – Acronius Miedema

2019/2020 – Corona

2018/2019 – Jelly Nagelhout

Vanaf 2019 wordt de verkiezing van it Sweltsje fan it jier georganiseerd door de omni-vereniging Oeverzwaluwen, voorheen werd dit alleen door afdeling voetbal geïntroduceerd en georganiseerd.

2018 – Teunie Venema

2017 – Sippie de Vries
2014 – Jelle Zijlstra

Downloads

Zie informatie.

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina