Selecteer een pagina

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een VOG aanvragen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan.

De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving.

Sport vereniging Oeverzwaluwen gaat dit allemaal centraal, en gratis regelen voor alle vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen binnen de vereniging werken. Binnenkort meer nieuws over het hoe, en wat, betreffende de integratie omtrent veiligheid, pesten, gedragscode etc. etc. binnen de sportvereniging Oeverzwaluwen.

OMNI bestuur.

(Bron: Rijksoverheid)