Selecteer een pagina

– GEBRUIKERS / HUURDERS –

BASISREGELS
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop !
Heb je klachten ? Blijf thuis en laat je testen
Ben je 18 jaar en ouder: Houd 1,5 meter afstand
(uitzondering: tijdens het sporten)
Probeer drukte te vermijden
Desinfecteer vaak je handen
Schud geen handen

REGELS VOOR HUURDER/GEBRUIKER
Ga thuis, voordat je vertrekt naar de sportaccommodatie, naar het toilet.
Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen wachten zoveel mogelijk buiten.
Desinfecteer je handen voor en na de les, training of sportactiviteit.
Volg, indien aangegeven, de looproutes.
Kleedruimten mogen gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
Op de buitenkant van de kleedruimte staat aangegeven hoeveel personen gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig mogen zijn.
Er mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte sporttas opgeborgen en meegenomen naar de sporthal/gymzaal.
Gebruikers dienen 5 minuten voor aanvang trainingstijd of gebruikstijd omgekleed te zijn.
Bij wedstrijden en trainingen zijn de doucheruimten te gebruiken met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.
De huurder zorgt voorafgaand aan het gebruik voor schoonmaak van de in de zaal te gebruiken materialen en toestellen. Met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, beschikbaar gesteld door de gemeente.
Gebruikers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gemaakte/geldende afspraken. In sporthallen zal de beheerder daarnaast ook toezicht houden op de naleving van de afspraken.
In sportaccommodaties met sleutelgebruik zal iedere huurder een “verantwoordelijke vertegenwoordiger” moeten aanwijzen, die ervoor zorgt dat de afspraken worden nageleefd. De verhuurder zal steekproefsgewijs controleren of de regels op een juiste manier worden nageleefd.