Selecteer een pagina

Wil je als oeverzwaluwen lid weer gebruik maken van de

“zomerpas”

van afdeling tennis voor de ledenprijs van maar

€ 20,=

om in de maanden

juni – juli – augustus

weer lekker te kunnen tennissen,

meld je dan aan bij Anneke Amsterdam Tel. 06 16252820.