Unsplashed background img 1

Het kabinet besluit eind juni of binnensportaccommodaties per 1 juli open kunnen gaan. Hierbij geldt dat dit alleen kan wanneer de situatie dit toelaat. Hierbij kijkt het kabinet naar de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de druk op de zorg. Ook worden nieuwe inzichten over de verspreiding van het virus en de risico’s hiervan tijdens het binnen sporten meegenomen in de afweging of opening per 1 juli verantwoord is.
Het OMT adviseert dat bij een eventuele opening ten minste de maatregelen worden toegepast zoals opgenomen in het afwegingskader. Daarbij moeten sportaccommodaties en sportaanbieders te voldoen aan de maatregelen zoals:

  1. de mogelijkheid om 1,5 meter afstand aan te houden;
  2. de mogelijkheid van een gezondheidscheck (triage vooraf);
  3. de noodzaak van de algemene hygiëne maatregelen. Daarbij moet de aanbieder rekening houden met aanvullende maatregelen op hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen en kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden) wetgeving van de branche en sector.

Bron (Rijksoverheid)

Unsplashed background img 3