Unsplashed background img 1

Naar aanleiding van vragen van leden over de contributie is er het volgende besloten.

Eerst de contributie laten zoals het is, dus gewoon blijven innen, omdat de inkomsten van alle afdelingen zijn gebaseerd op de kosten voor een heel jaar. Namelijk als je nu de contributie stop zet, en bij de start van het nieuwe seizoen tot de conclusie komt dat je tekort komt, dan moet je een verhoging doorvoeren.

Dan kun je volgens ons beter even wachten, en als je straks een positief resultaat hebt dan kun alsnog besluiten,
of je een éénmalige korting aan de leden geeft, of de gelden als extra ondersteuning voor de vereniging gebruikt.

Unsplashed background img 3