Unsplashed background img 1

Indien gewenst zal het dagelijks bestuur van de OMNI het Beleidsplan Oeverzwaluwen presenteren bij de leden van de verschillende afdelingen. Om je goed te kunnen voorbereiden op deze presentatie hier alvast een link naar het beleidsplan.

De datum van de presentatie wordt door het eigen afdelingsbestuur vastgesteld in de maand januari of februari of maart of april of mei of begin volgend seizoen 2019 - 2020. smile

Hier komt alle informatie voor de leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 4 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Notulen ALV d.d. 30-10-2017

Stukken behorende bij agenda-punt 6 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)

Stukken behorende bij agenda-punt 7 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Jaarverslag Voetbal 2017-2018.

Jaarverslag Volleybal 2017-2018.

Jaarverslag Tennis 2017-2018.

Jaarverslag Gymnastiek 2017-2018.

Stukken behorende bij agenda-punt 8 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
De finaciele stukken liggen vanaf 7 december in de bestuurskamer van de afdeling voetbal,
ter inzage voor alle leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 9 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
De finaciele stukken liggen vanaf 7 december in de bestuurskamer van de afdeling voetbal,
ter inzage voor alle leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 10 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Beleidsplan Oeverzwaluwen.

Unsplashed background img 3