Unsplashed background img 1

Hier komt alle informatie voor de leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 4 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Notulen ALV d.d. 30-10-2017

Stukken behorende bij agenda-punt 6 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)

Stukken behorende bij agenda-punt 7 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Jaarverslag Voetbal 2017-2018.

Jaarverslag Volleybal 2017-2018.

Jaarverslag Tennis 2017-2018.

Jaarverslag Gymnastiek 2017-2018.

Stukken behorende bij agenda-punt 8 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
De finaciele stukken liggen vanaf 7 december in de bestuurskamer van de afdeling voetbal,
ter inzage voor alle leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 9 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
De finaciele stukken liggen vanaf 7 december in de bestuurskamer van de afdeling voetbal,
ter inzage voor alle leden van de sportvereniging Oeverzwaluwen.

Stukken behorende bij agenda-punt 10 van de agenda van de algemene ledenvergadering.
Beleidsplan Oeverzwaluwen.

Unsplashed background img 3